1. be set free.

   

 2. 1 Kor 10, 31

   

 3. cisza.

   

 4. pobudka. zarzecze.

   

 5.  avignon.

   

 6. bez końca. 

  13.

   

 7. krzy i ze słoika kawa. poręba.

   

 8. kolory ciepła.

   

 9. domi. groń.

   

 10. strażnik. groń.